Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI

ETA a.s.
Křižíkova 148/34
186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 275 44 001
DIČ CZ 275 44 001
Spoločnost je zapísaná u Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 17862

KONTAKTNÁ ADRESA

ETA – Slovakia, spol. s r. o.
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
IČO: 313 50 798
DIČ: 2020299259
IČ DPH: SK2020299259

DOVOZCA

Dovozca: ETA – Slovakia, spol. s. r. o.
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislav 3
Slovensko
Peter Švorc
Email: SvorcP@eta.sk
Tel.: +421 903 744 776

Máte nejakú otázku? Využite náš kontaktný formulár alebo info@hyundai-electronics.sk