PRAVIDLÁ AKCIE HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV

Službu HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV poskytuje spoločnosť ETA a.s. so sídlom Praha 8 – Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČO: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn .: B 17862 vedená u MS v Prahe, výhradný dovozca spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov značky HYUNDAI, zastúpená v Slovenskej republike spoločnosťou ETA – Slovakia, spol. s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, IČO: 313 50 798, DIČ: 2020299259, IČ DPH: SK2020299259, a to nad rámec zákonnej záruky  v období od 25. do 60. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu. HYUNDAI ZÁRUKA 5 rokov končí uplynutím lehoty, teda posledným dňom 60. mesiaca nasledujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy.

Služba HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV sa poskytuje iba na televízory HYUNDAI zakúpené v sieti predajní a na e-shope spoločnosti NAY. Platnosť služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV je vždy u daného výrobku vyznačená.

Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienený aktiváciou tejto služby zákazníkom na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk v sekcii ZÁRUKA 5 ROKOV.

Aktiváciu služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV vykoná zákazník na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom je podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV.
Aktivácia služby musí byť na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk vykonaná najneskôr v termíne do 60 dní od zakúpenia tovaru. Rozhodujúcí dátum nákupu je uvedený na predajnom doklade.

Uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV – riešenie reklamácie

  • Uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV je možné len v predajni, kde zákazník výrobok zakúpil alebo v autorizovanom servise.
  • Pri reklamácii je nutné doložiť:
    • Tlačenú verziu certifikátu, ktorý zákazník získal pri registrácii HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV
    • Originál predajný doklad k výrobku od spoločnosti NAY
    • Reklamovaný výrobok
  • Podmienky uplatnenia HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV nie sú zhodné s podmienkami záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, ale riadia sa týmito Obchodnými podmienkami HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV.

 

V prípade ťažkostí pri registrácii alebo pri reklamácii sa obracajte na zákaznícke centrum.

Tel: 800 110 111 alebo 577 055 555, e-mail: info@hyundai-electronics.sk