Servis

Postup pri reklamácii výrobku

Veľké domáce spotrebiče (chladničky, práčky, umývačky…):

Postupujte nasledovne:

 1. K reklamácii potrebujete platný predajný doklad alebo vyplnený záručný list
 2. Kontaktujte servisnů infolinku na telefónnom čísle 0220 251 111
 3. Pracovníci infolinky zaevidujú Vašu požiadavku na opravu a následne ju odovzdajú príslušnému servisu.
 4. Servis Vás skontaktuje a dohodne s vami termín opravy.


Malé domáce spotrebiče a spotrebná elektronika:

Chybný výrobok môžete reklamovať u predajcu alebo v niektorom z našich autorizovaných servisov.

Servis Elektroniky s. r. o.

Údernická 11
851 01 Bratislava
Tel.: +421 268 245 245
E-mail: servis@elektroniky.sk

 

ELECTROBETA, s. r. o.

Na vŕšku 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 376 519 976
E-mail: info@elektrobeta.sk

 

TV SERVIS

J. Milca 24
010 01 Žilina
Tel.: +421 415 620 906
E-mail: tvservisskrko@zoznam.sk

 

WEST SERVICE s.r.o.

Stred 381/4
962 01 Zvolenská Slatina
Tel.: +421 905 681 166
E-mail: info@westservice.sk


DJ service

Šebastovská 5
080 06 Prešov
Tel.: +421 517 767 666
E-mail: djservis@djservis.net
Web: http://www.djservis.net/

Informácie o spôsobe použitia a údržbe výrobku

Právo z nesprávneho plnenia kupujúcemu (spotrebiteľovi) nenáleží, 

 1. ak chybu sám spôsobil, napr. tým, že
  1. vykonal neodbornú alebo nesprávnu montáž či inštaláciu veci
  2. používal vec na iný účel, než ku ktorému vec slúži alebo je určená
 2. Ak sa jedná o opotrebenie veci spôsobené ich obvyklým užívaním alebo u použitej veci je opotrebenie odpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania, lebo sa nejedná o chybu veci
 3. Ak je chyba spôsobená živelnou udalosťou (napr. búrka, záplavy, zemetrasenie a podobne)
 4. Ak bola vec použitá na profesionálne, zárobkové či priemyselné účely (napr. kávovar na varenie kávy v reštauračnom zariadení, vysávač na vysávanie v domácnostiach či prevádzkach zákazníkov Kupujúceho – podnikatelia a podobne) a v príčinnej súvislosti s tým vznikla chyba
 5. Ak bola vec použitá s iným príslušenstvom než s tým, ktoré je určené výrobcom
 6. Ak bola vec nesprávne alebo nedostatočne udržovaná, napr. nebola vec riadne a pravidelne čistená v súlade s návodom na obsluhu a podobne.
 7. Ak bola vec vystavená nepriaznivým vonkajším vplyvom, prípadne do nej vnikli cudzie predmety či tekutiny (vrátane elektrolytu z batérií) a v príčinnej súvislosti s tým vznikla chyba.