Aplikácia Skylink Live TV

Spoločnosť Skylink spustila svoju aplikáciu Skylink Live TV po novom aj v televízoroch Hyundai. Tie sa tak zaradili medzi niekoľko málo značiek televízorov na českom a slovenskom trhu, u ktorých je táto aplikácia dostupná. Čo všetko táto aplikácia umožňuje?

Ako východiskový je nastavený internetový režim pre prevádzku ktorého stačí mať televízor pripojený iba k internetu. V tom prípade je skladba programov identická so službou Skylink Live TV v PC či mobilnom zariadení.

Hybridný režim, ktorý je hlavnou prednosťou tejto unikátnej aplikácie, umožňuje zákazníkom Skylinku sledovať všetky predplatené satelitné programy a u programov dostupných v službe Live TV zároveň tiež internetové funkcie, ako je prehranie programu od začiatku, či prehranie vybraného programu až 7 dní spätne. V tom prípade je potrebné mať televízor pripojený k internetu a zároveň k satelitu cez satelitnú kartu s CA modulom. Prechod z internetového do hybridného režimu sa realizuje cez menu aplikácie. Pri nasledujúcom spustení aplikácie je zachovaný režim nastavený pri poslednom ukončení aplikácie či vypnutí televízora.

Rozhodujúci pre funkčnosť aplikácie Skylink Live TV je dátum výroby televízora. Ten nájdete na štítku na zadnej časti televízora alebo na krabici (viď. obrázok nižšie). Ten je vo formáte rrmm.

Pokiaľ nemáte možnosť dostať sa pohodlne ku štítku na televízore, je možné funkčnosť aplikácie overiť podľa aktuálnej verzie softwaru.

Informáciu o verzii softwaru nájdete v Menu>Nastavenie>Systém>Ďalšie nastavenia>Aktualizácia softwaru.

Aplikácia je dostupná – v náväznosti na dátum výroby alebo verziu softwaru, takto:

UHD televízory – modely s označením TVUxxVxxxSTWEB – dátum výroby 02/2019 a mladšie, označenie na štítku 1902, 1903, 1904, 1905 a tak ďalej…
Verzia softwaru V.5.x.x.x

FHD/HD SMART televízory – modely s označením TVFxxRxxxSTWEB / TVHxxRxxxSTWEB / TVHxxRxxxTWEB – dátum výroby 10/2018 a mladšie, označenie na štítku 1810, 1811, 1812, 1901 a tak ďalej…
Verzia softwaru V.1.x.x.x nebo V.3.x.x.x


    Ďalší