Pravidlá akcie

Službu HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov poskytuje spoločnosť ETA as so sídlom Praha 4 – Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 147 00 IČO: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn .: B 17862 vedená u MS v Prahe, výhradný dovozca spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov značky HYUNDAI, zastúpená v Slovenskej republike spoločnosťou ETA – Slovakia, spol. s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, IČO: 313 50 798, DIČ: 2020299259, IČ DPH: SK2020299259, a to nad rámec zákonnej záruky, v období od 25. do 40. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu. HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov končí bez ďalšieho uplynutím lehoty, teda posledným dňom 40. mesiaca nasledujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy.

  • Služba HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov sa poskytuje na meteostanice Hyundai. Platnosť služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 je vždy u daného výrobku vyznačená.
  • Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienené aktiváciou tejto služby zákazníkom na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk v sekcii ZÁRUKA.
  • Aktiváciu služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov vykoná zákazník na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom je podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov.
  • Aktivácia služby musí byť na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk vykonaná najneskôr v termíne do 60 dní od zakúpenia tovaru. Rozhodné dátum nákupu je uvedené na predajnom doklade.

Uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov – riešenie reklamácie

1. Uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov je možné len v predajni, kde zákazník výrobok zakúpil alebo v autorizovanom servise. Pre uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov pre INFRA SAUNY HYUNDAI kontaktujte našu infolinku 577 055 333 alebo 724 773 680.

2. Pri reklamácii je nutné doložiť:

Tlačenú verziu certifikátu, ktorý zákazník získal pri registrácii HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov
Riadny predajný doklad k výrobku
Reklamovaný výrobok
3. Podmienky uplatnenia HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov nie sú zhodné s podmienkami záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa týmito Obchodnými podmienkami HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov.

 

V prípade ťažkostí pri registrácii alebo pri reklamácii, sa obracajte na zákaznícke centrum.

Tel: 800 110 111 alebo 577 055 555, e-mail: info@hyundai-electronics.sk